I my musíme upravovat ceny

Vážení zákazníci,

děkujeme, že nám v novém roce 2022 zachováváte svou přízeň. Doufáme, že s námi zůstanete, přestože budeme muset přistoupit k mírnému zvýšení cen.  Neplánujeme nijak razantní zdražení, ale zvyšování provozních nákladů ( energie, potraviny, mzdy)  nám nedává jinou možnost.

V první fázi tzn. od 7.2.2022 promítneme do cen především náklady na obaly:

– cena hlavních jídel s sebou se tím zvýší pouze o 5 Kč

– cena polévky k hlavnímu jídlu bude 20 Kč.

V druhé fázi, kterou plánujeme až od března, dojde také k mírné úpravě cen jednotlivých hlavních jídel.

Tyto změny nám umožní udržet kvalitu a velikost porcí.